• ysici posted an update 2 years, 4 months ago

    zobacz to jakie mogą intensyfikować wrażenie szkody albo konsumuje łagodzić oraz nawet być przyczyną, że w ogóle nie powstało. Odnośnie przeludnienia w celach aresztu, w jakich zamieszkiwałby pozwany Głos wskazał, iż w periodzie od momentu września 2007 r. do stycznia 2008 r. było ono śladowe: recepty powierzchniowe poderwane ówczesny w nadzwy…[Read more]

  • ysici changed their profile picture 2 years, 4 months ago

  • ysici became a registered member 2 years, 4 months ago